Vaihtopalakursot

Puusepänteollisuus on lähes sata prosenttisesti siirtynyt höyläyksissä ja tapituksissa käyttämään HM-vaihtopalakursoja. Syitä tähän ovat profiilien muuttumattomuus ja pitkät ajovälit.

Nykyään myös höyläämöissä on enenevissä määrin alettu käyttämään palakursoja, koska höyläpinnan laatu on sama kuin pikaterästerillä ajettu pinta. Lähes aina asiakkaan kokeilun jälkeen, on vaihtopalat otettu käyttöön.